Technická správa nemovitostí 

a údržba budov


Kontaktujte nás

1. Zajišťuje periodické revize technických zařízení ve spravovaném objektu a odstraňování zjištěných závad, vždy se souhlasem vlastníka.

2. Zajišťuje havarijní opravy, drobnou údržbu a opravy ve společných

prostorech a bytech v rozsahu povinností vlastníka vždy jen se souhlasem

vlastníka.

3. Zpracovává návrhy na nezbytné opravy či rekonstrukce, případně na

stavební úpravy pro následující rok.

4. Zajištuje provádění kominických prací a kontroly komínových těles.

5. Zajišťuje nabídky dodavatelů pro plánované opravy či rekonstrukce a technická zhodnocení, vč. doporučení vlastníkovi při výběrovém řízení. Projednává postup prací s dodavateli a nájemníky. Zajišťuje přípravy staveniště a předávání staveniště dodavatelům. Kontroluje výměry v nabídkách a skutečně provedených prací ve fakturaci. Zajišťuje operativní styk s dodavateli v průběhu přípravy, realizace a ukončení zakázky v rozsahu k tomu udělených plných mocí od vlastníka.

6. Zajišťuje styk s organizacemi poskytujícími servisní služby technické

ho charakteru v domě (údržba výtahu, kamerový systém apod.)

Další informace